Join our Mailing List

Enter your e-mail address here to receive the latest announcements from The Atlanta Holland Club.

* Email

* First Name

* Last Name

Next EventsSponsors & Advertisers
Dutch Products and related sites


Job Opportunities:

BEN JIJ ONZE NIEUWE JUF?

DE MOLENWIEK, de Nederlandse school voor Taal en Cultuur in Atlanta, biedt een taal- en cultuurprogramma voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
De Molenwiek is NTC­instelling (Nederlandse Taal en Cultuur) en werkt nauw samen met Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Stichting NOB is verbonden aan het Ministerie van Onderwijs in Den Haag en verleent subsidie aan de Molenwiek. Leerlingen en ouders kunnen via de Molenwiek aansluiting vinden bij Nederlands onderwijs in de VS.
Met ingang van het schooljaar 2012 bestaat de Molenwiek 11 jaar.
Elk jaar geeft de Molenwiek les aan zo'n 60 leerlingen op 3 locaties.
Voor het schooljaar 2012-­2013 is de Molenwiek op zoek naar een nieuwe bevoegde docent.
Copyright Atlanta Holland Club 2008 - All Rights Reserved